/

SCOUT

PCB trackovacího zařízení SCOUT

Autoři: Libor Miller a Ondřej Gaman

Kontakt: LinkedIn, nebo e-mail: libor.miller@gmail.com

/

GNSS

Schopnost určit polohu s přesností až na 1.7 m

/

Senzorika